.

TERMENI SI CONDITII

.

TNT CLUB SPORT - este marca inregistrata a S.C. TNT CLUB SPORT SRL, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bacau, Sat Barati, Com. Margineni, str. Arcadie septilici, nr.5, avand numar de ordine in Registrul Comertului J04/50/2012, cod unic de inregistrare fiscala RO29559451.
Furnizor de Servicii, Prestator – S.C. TNT CLUB SPORT SRL, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bacau, Sat Barati, Com. Margineni, str. Arcadie septilici, nr.5, avand numar de ordine in Registrul Comertului J04/50/2012, cod unic de inregistrare fiscala RO29559451.
Client – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 14 ani sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre SC TNT CLUB SPORT SRL (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre SC TNT CLUB SPORT SRL.
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, listat pe site.
Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.
Continut:
• toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• continutul oricarui e-mail trimis Clientilor/ Potentialilor clienti de catre Furnizor de Servicii, Prestator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al SC TNT CLUB SPORT SRL, clientului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
• informatii legate de tarifele practicate de prestator intr-o anumita perioada;
• informatii legate de Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care prestatorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;
• date referitoare la prestator, sau alte date privilegiate ale acestuia.
Comunicari Comerciale – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii serviciile TNT CLUB SPORT SRL
Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.
Documente contractuale
Prin inregistrarea unei Cereri de oferta, clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care prestatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.
Dreptul la proprietate intelectuala si industriala
Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a SC TNT CLUB SPORT SRL., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).
Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.
Confidentialitate
SC TNT CLUB SPORT SRL va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.
Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Prestatorului.
Comunicari Comerciale
Cumparatorul/Utilizatorul isi poate modifica in orice moment optiunea cu privire la acordul dat Prestatorului pentru Comunicarile Comerciale continand informatii generale si tematice inclusiv informatii cu privire la oferte sau promotii, in orice moment prin contactarea Prestatorului.
Renuntarea la primirea Comunicarilor Comerciale nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Acceseaza Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.
Fololsirea Cookie-Urilor
Acceseaza Politica de utilizare module cookies, care face parte din prezentul Document.
Forta majora
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.


.
Adresă

Strada Arcadie Septilici, nr.5
Sat Barati, Comuna Margineni
Judetul Bacau

Contacte

Email: office@tntclubsport.ro        
Receptie bazin: 0234.51.11.04
Receptie fotbal: 0743.100.111

.
.

Offline Website Builder