website templates

© Copyright 2018  TNT CLUB SPORT - Toate drepturile rezervate

.

Către: Administrația Prezidențială

In atenția Domnului Președinte Klaus Werner Iohannis
Palatul Cotroceni-București

.

SC TNT CLUB SPORT Srl Bacău ca inițiator al acestui demers, alături de toți ceilalți semnatari ai acestei scrisori deschise, dorim să vă semnalăm grava situație in care ne aflăm și Dvs., ca mediator între Guvern și Societatea Civilă să ne sprijiniți în găsirea de soluții și căi de comunicare cu factorii de decizie. Până la această dată guvernanții nu exercită solidar autoritatea cu toate categoriile socio-profesionale, astfel încât noi semnatarii acestei scrisori, cât și alții ca noi ne-am supus legii, dar pentru noi nu sunt măsuri de a ne continua viata ori sprijin de a ne o schimba.

1. Închiderea intempestivă a sectorului de agrement sportiv a dus la închiderea nu numai a sălilor de fitness, atât de mult mediatizate ca vector de propagare a factorului de risc Covid, ci devastator a dus la închiderea bazelor sportive, locul de antrenament și performare a peste 50.000 de tineri fotbaliști înscriși în sutele de cluburi private din țară, a minifotbalului românesc care reunește cea mai mare mișcare sportivă din Romănia organizată FMR, care adună un număr de peste 1300 de echipe si 18.000 de jucători legitimați, închiderea bazinelor de înot a dus la încetarea școlilor de inițiere înot, închiderea bazelor sportive a dus la încetarea activităților din: atletism, tenis de câmp, tenis de masă etc.

In concluzie închiderea bazelor sportive a dus la încetarea mișcării sportive din România și o lovitură grea dată capitalului privat, care asigura infrastructura funcționării acestora.

2. Măsurile economice care s-au luat imediat după oprirea activității prin instaurarea Stării de Urgentă au vizat ajutorarea sectorului de IMM afectat, prin identificarea acestora, eliberarea certificatelor de urgentă și ajutorarea lor printr-un program de ajutorare de stat. Programul de ajutorare de la Stat pentru ajutorarea IMM-urilor (IMM-Invest) constă in acordarea unor credite garantate de Stat solicitate de toate IMM-urile care doresc creditarea, dar analiza de risc și acordarea creditelor este a băncilor comerciale. Nici până la această dată după aproximativ 2 luni de la instaurarea Stării de Urgentă, băncile comerciale nu au încă reglementate norme pentru acordarea de credite IMM Invest garantate de Stat.

3. In altă ordine de idei, băncile vor acorda credite pe o analiză economică financiară și de risc a aplicației creditului. În situația in care IMM-urile desfășoară o activitate care a fost oprită în funcționare prin Hotărâre a Guvernului, activitate rămasă oprită și după finalizarea Stării de Urgentă până la o dată care nu se cunoaște încă, băncile comerciale nu pot acorda credite acestor IMM-uri întrucât agenții comerciali nu pot previziona o activitate curentă normală și de dezvoltare în viitor, în vederea acoperirii costului creditelor.

Guvernul, până la această dată, nu a dispus nici o măsură eficientă și aplicată imediat in vederea salvării societăților comerciale, IMM-urilor care au fost oprite total din activitate și aici facem referire la acest sector de agrement sportiv inițiere și performantă sportivă cuprinse generic în Baze Sportive. Prin Ordonanța Militară nr.1 activitatea bazelor sportive a fost oprită alături de sectorul HORECA. Dacă acestui sector i se acordă ajutoare de stat și se dispune începerea activității, sectorului bazelor sportive nu i se prezuma nici un viitor.

    Personalul societăților oprite în funcționare a fost susținut cu o sumă foarte mică prin acordarea de șomaj tehnic, personal care părăsește sau va părăsi agenții economici opriți din funcționare, întrucât ei sunt atrași de locuri de muncă care să le asigure stabilitatea financiară si economică. Un salariat aflat în șomaj tehnic la o societate oprită din funcționare nu va rămâne fidel societății pentru 1000 lei/luna.

În concluzie societatea comercială sau clubul deținător de infrastructura sportivă oprit total din funcționare în aceste condiții nu are nici un sprijin din partea statului român, băncile nu-l vor credita, salariații nu vor rămâne la agentul economic care nu funcționează și activele agentului economic sunt devalorizate, întrucât desfășoară o activitate care nu poate fi previzionată ca fiind normală în viitor cu toate consecințele ei.

Solicităm pe această cale o analiză pragmatică a efectelor negative a încetării funcționării societăților comerciale sau a cluburilor sportive deținătoare de baze sportive din acest sector, respectiv măsuri economice reale de ajutorare ale acestora, cum ar fi :

- Acordarea de credite societăților comerciale și cluburilor sportive deținătoare de baze sportive care și-au încetat activitatea și continuă a fi stopate în funcționare, credite care să fie garantate de către Stat și acordate de către sistemul financiar bancar cu regim special pentru acestea care și-au încetat activitatea în timpul epidemiei cu coronavirus. Aceste credite trebuie să aibă o destinație de dezvoltare a activității prin investiții de natură să aducă modificări și completări a activității agentului economic cu respectarea noilor condiții de distanțare fizică, alte dispoziții impuse și/sau schimbarea activității agentului economic. Derularea actualului program IMM-Invest este un program de susținere și ajutorare a tuturor IMM-urilor, indiferent de situația lor, ori noi, avem nevoie de un program financiar de ajutor de stat, garantat de către acesta și finanțat de către bănci, indiferent de rezultatul analizei de risc a băncii. Banca nu va acorda credit unei societăți comerciale deținătoare de bază sportivă ori club sportiv pentru repornirea activității, ori de investiții în sectorul sportiv în situația în care Statul nu garantează funcționarea unei activități sportive.

- O alta măsură ar fi ca pe perioada de tranzit din momentul închiderii pana la schimbarea obiectului de activitate, societatea comercială ori clubul sportiv care a fost închis să primească un procent de minim 50% din cifra de afaceri a lunii corespunzătoare anului anterior, sumă care să fie folosită pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a activelor, a activităților de mentenanță, a plații furnizorilor de energie și utilități, a menținerii salariaților prin plata salariilor acestora.

- Din punct de vederea a activității curente, sectorul de agrement sportiv, prin care definim baze sportive cu bazine de înot acoperite, piscine descoperite, suprafețe sportive de fotbal indoor și outdoor de agrement (terenuri de minifotbal), săli de fitness indoor sau workout, alte terenuri de sport care se practică afară cât și in interiorul sălilor de sport, solicităm emiterea unor reglementări de urgență privind funcționarea acestora în perioada de pandemie, în toate stările de urgență sau de alertă.

În exemplu, activitatea de fotbal de agrement, handbal, baschet, sunt activități care se desfășoară pe o suprafața mare de teren cu un număr relativ mic de participanți. Acestea se pot desfășura fără spectatori.

IMM-urile din sectorul de agrement sportiv, cât cluburile sportive care dețin baze sportive pot lua toate măsurile in vederea prevenției îmbolnăvirii clienților săi în cadrul bazelor sportive, prin monitorizarea temperaturii acestora la intrare, asigurarea elementelor igienico sanitare, limitarea participanților la minim în desfășurarea jocurilor, igienizarea vestiarelor după folosință, accesul și căile de comunicații diferite pentru diferitele categorii de jucători, respectiv asigurarea departajării utilizatorilor pe aparate sportive, programări ale sportivilor de agrement etc.

În concluzie vă rugăm insistent :

1. Analiza imediată a condițiilor de acordare a creditelor și ajutoare de stat a societăților comerciale sau cluburi sportive deținătoare de baze sportive care au fost oprite, indiferent de poziția băncilor comerciale care emit credite întrucât acestea ne declară ca fiind neeligibili.

2. Acordarea de ajutoare de stat în vederea susținerii cheltuielilor curente pentru mentenanță, servicii și salarii.

3. Publicarea condițiilor de funcționare a bazelor sportive și a sporturilor agreate în conformitate cu noile condiții de securitate sanitară și distanțare fizică.

Domnule Președinte, Domnilor Guvernanți, activitatea care o desfășurăm în bazele noastre sportive se desfășoară cu mai puțini participanți decât numărul de persoane dintr-un supermarket, piețe publice sau comerț stradal. Impuneți condiții dar lăsați-ne să funcționam ! In Romania, bazele de sport private reprezintă școala de sport și viitorul sportului românesc. Suntem aduși în stare de faliment, iar odată cu încetarea funcționării noastre va înceta să mai existe sportul juvenil de masă și multe locuri de antrenament a sportivilor de performantă.

jr. Daniel Rusu – Complexul Sportiv și de Agrement TNT Bacău  

SC TNT CLUB SPORT SRL


.
Adresă

Strada Arcadie Septilici, nr.5
Sat Barati, Comuna Margineni
Judetul Bacau

Contacte

Email: office@tntclubsport.ro        
Receptie bazin: 0234.51.11.04
Receptie fotbal: 0743.100.111

.
.